วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา





ประเภทหลักสูตร : เฉพาะด้าน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1E05001โปรแกรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แมแนจเม้นท์4 วัน11,600
23
2E05002โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง4 วัน22,500
407
3E05003Data Analytic & Big Data เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ3 วัน15,000
263
4E05004โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคตด้าน Soft Skills7 วัน27,000
20
5E06001การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานบริการส่วนหน้าโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
22
6E06002การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
60
7E06003การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
20
8E06004การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการส่วนหน้า โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
51
9E06005การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการงานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
33
10E06006การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
5
11E06007การลดต้นทุนพลังงาน ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
15
12E06008การลดต้นทุนวัตถุดิบ ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7
13E06009การลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
58
14E06010การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
78
15E06011การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
184
16E06012การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
52
17E06013การบริหารบัญชีสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
50


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้