วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : เฉพาะด้าน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1E05001โปรแกรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แมแนจเม้นท์4 วัน11,600
4
2E05002โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง4 วัน22,500
24
3E05003Data Analytic & Big Data เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ3 วัน15,000
6
4E05004โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคตด้าน Soft Skills7 วัน27,000
5
5E06001การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานบริการส่วนหน้าโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
6E06002การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
7E06003การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
8E06004การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการส่วนหน้า โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
30
9E06005การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการงานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
10E06006การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
6
11E06007การลดต้นทุนพลังงาน ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
12E06008การลดต้นทุนวัตถุดิบ ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
6
13E06009การลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7
14E06010การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
8
15E06011การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7
16E06012การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
8
17E06013การบริหารบัญชีสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้