วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : เฉพาะด้าน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1E05001โปรแกรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แมแนจเม้นท์4 วัน11,600
12
2E05002โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง4 วัน22,500
222
3E05003Data Analytic & Big Data เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ3 วัน15,000
24
4E05004โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคตด้าน Soft Skills7 วัน27,000
14
5E06001การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานบริการส่วนหน้าโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
15
6E06002การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
13
7E06003การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
14
8E06004การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการส่วนหน้า โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
371
9E06005การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการงานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
15
10E06006การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
20
11E06007การลดต้นทุนพลังงาน ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
12
12E06008การลดต้นทุนวัตถุดิบ ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
17
13E06009การลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
192
14E06010การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
184
15E06011การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
186
16E06012การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
190
17E06013การบริหารบัญชีสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
187


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้