วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 315

รหัสหลักสูตร :
E06012

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นจำนวนมาการเสริมสร้างทักษะให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักและรีสอร์ท มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างคอนเทนต์พร้อมทั้งเสนอไอเดียสำหรับธุรกิจโรงแรมที่พักและรีสอร์ทเพื่อกระตุ้นยอดขายและดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในและหลักการการทำตลาดในโลกดิจิทัล ปี 2020
2. เพื่อมีความรู้และความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้คอนเทนต์ และเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงธุรกิจและบริการได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจทักษะเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อสร้างโอกาสผ่านช่องทางการขาย Online Marketing
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และหลักการการทำตลาดในโลกดิจิทัล ปี 2020

3.0

 

2

เรียนรู้และทำความเข้าใจในอุตสาหกรรมบริการในยุคดิจิทัล (โรงแรมและรีสอร์ท)

3.0

 

3

การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของโรงแรม และรีสอร์ทกับโลกดิจิทัลเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง

3.0

 

4

สร้างคอนเทนต์สำหรับธุรกิจโรงแรมที่พักและรีสอร์ทเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด และให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนต่ำ

 

9.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

9.0

9.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
9

ปฏิบัติ :
9

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม