วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรวิทยา
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1M00001นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ด้านมวล) 3 วัน3,600
34
2M00002นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับกลาง (ด้านมวล)4 วัน4,800
13
3M00003นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับสูง (ด้านมวล)5 วัน6,000
11
4M00004นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ไฟฟ้า)3 วัน3,600
15
5M00005นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (pH Analyzer) 3 วัน3,600
13
6M00006นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ด้านปริมาตร)3 วัน3,600
11
7M00007นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับกลาง (ด้านปริมาตร) 4 วัน4,800
10
8M00008นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับสูง (ด้านปริมาตร)5 วัน6,000
15
9M01001เทคนิคการสอบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ย่านความถี่สูง RF Calibration technique4 วัน10,000
11


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้