วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : ด้านรับรองระบบงาน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1A00001Assessor Training Course for Testing Laboratory7 วัน12,000
28
2A00002Assessor Training Course for Proficiency Testing Provider3 วัน4,500
4
3A00003แนวทางตรวจประเมินระบบการจัดการตามข้อกำหนด ISO 19011 : 20183 วัน4,500
5
4A07001การรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน3 วัน3,000
4
5A07002การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่องานตำรวจ3 วัน3,000
2
6A07003การรับรองระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์ ด้านงานตำรวจ ตามมาตรฐาน ISO 450013 วัน3,000
4


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้