วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรฐาน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1S00001ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 20176 วัน9,000
201
2S00002ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 : 20123 วัน4,500
9
3S01001มาตรฐานและการทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์6 วัน15,000
5
4S01002มาตรฐานและการทดสอบ Electromagnetic Bio-hazard ตามข้อกำหนด กสทช. ICNIRP5 วัน20,000
21
5S01003มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์5 วัน20,000
17
6S01004มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านการบิน3 วัน20,000
13
7S01005มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่องสว่างตามมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากล5 วัน10,000
8
8S01006มาตรฐานการทดสอบเครื่อง UPS ตามมาตรฐาน มอก.12913 วัน10,000
10
9S01007มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอรี่ขนาดพกพาตามมาตรฐาน มอก. 22173 วัน5,000
2
10S01008มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังตาม OECD 439 และการระคายเคืองต่อดวงตาตาม OECD 4923 วัน25,000
8
11S02001OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
17
12S03001การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร5 วัน10,165
11
13S03002การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-20173 วัน6,955
10
14S05001GMP & HACCP Quality Management Systems and Internal Audit3 วัน8,500
7
15S05002ISO 9001:2015 Quality Management Systems and Internal Audit3 วัน8,500
9
16S05003ISO 14001:2015 Environmental Management Systems and Internal Audit3 วัน8,500
11
17S08001ISO 10218 :2011 (Robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots)3 วัน9,500
3


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้