วศ.อว. ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ประชุมทางไกลผ่าน video conference ร่วมกับ มหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองในครั้งนี้ วศ. ร่วมกับ มรภ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพ จะจัดฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ online and distance learning หลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสากลของ วศ. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้บุคลากรเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 40 คน ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพ เสริมแกร่ง ทำงานได้ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS