ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-7425
โทรสาร : 0-2201-7429
อีเมล : [email protected]