วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านใหม่ (กรณีลืมรหัสผ่าน)

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งลืมรหัสผ่านบนระบบ
ขั้นตอนที่ 2
ระบบส่งข้อมูุลทาง E-mail
ขั้นตอนที่ 3
เข้าใช้งานในระบบได้

ลืมรหัสผ่าน (Fogot Password)

* กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือโปรดคลิกที่

กรุณากรอก E-mail *: